Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia Hội thảo Large Language Model (LLM) ngày 11/4

27-03-2024 15:07


Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng công ty FPT Software tổ chức Hội thảo Large Language Model (LLM) với các thông tin sau:

  • Thời gian: 13g30 - 15g00 thứ năm ngày 11/04/2024
  • Địa điểm: Phòng F.101, cơ sở Thủ Đức
  • Số lượng sinh viên: 45 sinh viên
  • Diễn giả: Anh Phan Công Bình – AI Tech Lead – FPT Software HCM

Nội dung chương trình:

·       Giới thiệu về FPT Software, AI Center

·       Lịch sử phát triển của AI và Large Language Model

·       Ứng dụng tiềm năng của LLM

·       Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực AI

·       Q-A

Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống Quản lý sinh viên tại: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1033

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: đến 13g30 ngày 29/03/2024

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan