Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo "Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp"

13-11-2023 15:41

Nhằm giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết, Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng ELCA Vietnam tổ chức Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian có mặt: 14g45 thứ năm ngày 16/11/2023
  • Địa điểm: Hội trường I, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

Diễn giả: Công ty ELCA Vietnam

  • Anh Trần Minh Phước – Senior Manager
  • Chị Tống Đỗ Tuyết Lê – Associate Manager – HR
Lưu ý:
  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung tham dự hội thảo, có thể liên hệ Bp. TLSV qua email.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Hoi-thao-hanh-trang-vao-nghe_-Tap-huan-ky-nang-viet-CV-phong-van-va-giao-tiep.pdf Document 204,1 KB

Các tin liên quan