Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham quan công ty OPSWAT ngày 5/12

21-11-2023 17:17

  • Thời gian tham quan công ty: 14g00 - 16g00 thứ ba ngày 5/12/2023
  • Địa chỉ công ty: Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng: 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phương tiện di chuyển: tự túc
Nội dung chương trình:
  • Giới thiệu Doanh Nghiệp (giới thiệu tổng quan, gặp CEO)
  • Tham quan văn phòng
  • Q&A, Quà lưu niệm. Kết thúc
Danh sách: tại tệp tin đính kèm

Lưu ý:
  • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-tham-quan-cong-ty-OPSWAT-ngay-5_12.pdf Document 190,65 KB

Các tin liên quan