Hoạt động sinh viên

Thông báo danh sách tham dự và các thông tin cần lưu ý về Lễ tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin

22-11-2023 14:43

Lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức chính thức với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 13g00 thứ năm ngày 30/11/2023
  • Địa điểm diễn ra chương trình lễ: Giảng đường 1
  • Chỗ ngồi cho phụ huynh theo dõi trực tiếp buổi lễ: Hội trường I
  • Danh sách chi tiết: tại link
1. Thời gian, địa điểm nhận Lễ phục: 
Thời gian: 16g30 - 18g00 thứ tư ngày 29/11/2023
Địa điểm: xem chi tiết tại danh sách tham dự. Vui lòng đi đúng địa điểm ghi chú trong danh sách để nhận lễ phục
Vui lòng mang theo CCCD để nhận Lễ phụckhông nhận thẻ sinh viên

2. Hướng dẫn, phổ biến quy định buổi lễ: 18g00 - 18g15, thứ tư ngày 29/11/2023 tại Giảng đường 1

3. Thời gian tập trung ngày trao bằng tại Giảng đường 1: 13g00 thứ năm ngày 30/11/2023 các bạn vui lòng tập trung ở cửa vào Giảng đường 1 để điểm danh. Sinh viên nào không tập trung đúng giờ để điểm danh sẽ không được xướng tên tham dự lễ. 

4. Sinh viên xem danh sách tham dự và chỗ ngồi (theo STT đã đánh trong danh sách), đây cũng là danh sách thứ tự trao bằng trong file đính kèm bên dưới.

5. Thời gian trả lễ phục: 17g00 - 18g00, tại chỗ đã nhận lễ phục. 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email sau: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Các tin liên quan