Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham quan công ty OPSWAT ngày 5/12

16-11-2023 11:05


 • Thời gian tham quan công ty: 14g00 - 16g00 thứ ba ngày 5/12/2023
 • Địa chỉ công ty: Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng: 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 30 sinh viên
 • Phương tiện di chuyển: tự túc
Nội dung chương trình:
 • Giới thiệu Doanh Nghiệp (giới thiệu tổng quan, gặp CEO)
 • Tham quan văn phòng
 • Q&A, Quà lưu niệm. Kết thúc

Link đăng ký tham dự: tại đây

Thời hạn đăng ký: đến 16g00 ngày 17/11/2023

Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL 
 • Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty OPSWAT
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ
Bp. TLSV

Các tin liên quan