Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham quan công ty ELCA ngày 27/11

06-11-2023 15:50


 • Thời gian: 9g30 - 12g00 thứ hai ngày 27/11/2023
 • Địa chỉ công ty: Toà nhà CII (Tầng 16) - 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
 • Phương tiện: tự túc
 • Số lượng: 25 sinh viên năm 2, 3

 Agenda:

 • Check-in, Photoshoot
 • ELCA's Introduction
 • Stopover Site Tour
 • App Mobile Game
 • Networking & Refreshment

Đăng ký:

Sinh viên đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa tại:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1026

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: từ nay đến 15g00 ngày 07/11/2023


Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL
 • Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty ELCA
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Bp. TLSV

Các tin liên quan