Hoạt động sinh viên

Buổi bảo vệ đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp ngày 07/07/2023

07-07-2023 17:44

Ngày 07/07 Khoa CNTT đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp dành cho sinh viên chương trình Chuẩn, bậc Đại học hệ Chính quy. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của giảng viên, sinh viên Khoa CNTT.

Lễ bảo vệ được tổ chức theo hình thức showcase, chia thành 5 Hội đồng chuyên môn, gồm Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ tri thức, Thị giác máy tính, và Mạng máy tính & Viễn thông. 
Đồng thời cũng trong hôm nay, Khoa đã tổ chức Lễ bảo vệ đề tài Khóa luận tốt nghiệp với Hội đồng Mạng máy tính & viễn thông.
Dưới sự đánh giá và góp ý của Hội đồng, các nhóm sinh viên đã trình bày những kết quả đạt được của đề tài sau 6 tháng nghiên cứu. Chúc mừng các bạn hoàn thành tốt buổi bảo vệ, mong rằng các bạn sẽ nỗ lực và tiến bộ không ngừng trong tương lai nhé!


Thông tin các Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp sắp tới:
- Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30 ngày 10/07/2023, phòng C31
- Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30 ngày 11/07/2023, phòng F205A
- Hội đồng Khoa học máy tính 2: 7g30 ngày 12/07/2023, phòng F205A
- Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 12/07/2023, phòng F202
- Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: 8g00 ngày 14/07/2023, phòng F205A
- Hội đồng Thị giác máy tính: 13g30 ngày 14/07/2023, phòng F205A

Các tin liên quan