Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 8)

10-05-2023 11:38

Khoa CNTT thông báo danh sách tham dự Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 8)Sinh viên vui lòng xem thông tin tại danh sách đính kèm

  • Thời gian: 8g00 - 11g30 chủ nhật ngày 14/05/2023
  • Địa điểm: Phòng C.33, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
  • Diễn giả: 

Anh Nguyễn Ngọc Đỉnh, Trưởng phòng Phát triển Phần mềm số 10, Trung tâm Hệ thống thông tin, FPT Telecom

Chị Võ Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Tuyển dụng và Phát triển Nguồn nhân lực, Ban Nhân sự, FPT Telecom

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 FPT-Telecom---Hoi-thao-hanh-trang-vao-nghe.pdf Document 212,64 KB

Các tin liên quan