Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2022 - 2023

22-05-2023 15:20

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên năm cuối khoa CNTT chưa học Sinh hoạt công dân cuối khóa từ khóa 2019 trở về trước 

2. Nội dung sinh hoạt:

 • Kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng LinkedIn để xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm;
 • Những vấn đề cần lưu ý trong luật lao động;
 • Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu.

3. Thời gian & phương thức:

 • Thời gian dự kiến: 8g00 - 11g00 chủ nhật ngày 28/05/2023
 • Phương thức: Trực tuyến qua Zoom
 • Meeting ID: 976 3469 9971
  Passcode: 246750

Danh sách: tại đây

Lưu ý:

 • Những sinh viên từ khóa 2018 trở về trước đã hoàn tất chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa các năm trước không cần tham gia khóa học này
 • Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở buổi học.
 • Tham gia đúng link phòng học được thông báo trước buổi học.
 • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.
 • Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung  làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.
 • Khoa không giải quyết khiếu nại nếu sinh viên đăng ký sau thời hạn thông báo.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan