Hoạt động sinh viên

Thông báo đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

22-06-2023 14:09

Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 09/2023 - tháng 3/2024)
Đối tượng: khóa tuyển 2020 trở về trước

Thời hạn đăng ký: từ 10g00 ngày 23/06 đến hết ngày 02/07/2023
Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình Chuẩn tại đây
Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình đề án tại đây
Đối với đề tài doanh nghiệp, sinh viên xem trước thông tin loại đề tài, hướng đề tài: tại link

Hồ sơ bao gồm:
 • Bảng điểm giai đoạn 2 (cơ sở + chuyên ngành) và bảng điểm tổng kết; Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf.
 • CV định dạng pdf
Quy trình thực hiện 
 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa từ ngày 23/06 theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết  (danh sách đề tài sẽ được cập nhật liên tục từ ngày 23/06)
Tiến độ:
 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
Lưu ý:
 • Thông tin các loại đề tài và điều kiện đăng ký tại tệp tin đính kèm (điều kiện đăng ký áp dụng đối với sinh viên chương trình Chuẩn).
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký. 
 • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo).
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp).
 • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó. 
 • Sinh viên khác chương trình không thực hiện chung cùng 1 đề tài.
 • Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác.
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn 


Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Dieu-kien-DK-De-tai-tot-nghiep-5.pdf Document 526,48 KB

Các tin liên quan