Hoạt động sinh viên

Thông báo về Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2022 - 2023

01-06-2023 14:50

Sinh viên đã tham gia đủ 3 chuyên đề do Khoa tổ chức vui lòng thực hiện bài kiểm tra SHCD tại link sau

Danh sách sinh viên đã tham dự 3 chuyên đề: tại đây

Thời gian làm kiểm tra: từ nay đến 13g00 ngày 02/06/2023

Lưu ý:

  • Sinh viên phải thực hiện bài kiểm tra và đúng 5/8 câu mới đạt sinh hoạt công dân cuối khóa.
  • Trường hợp Sinh viên tham gia chương trình nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện.
  • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện 

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn 

Các tin liên quan