Thông báo chung

Đăng ký tham dự Seminar Bộ môn Công nghệ Tri thức lần 1/2023

17-05-2023 08:50


Các chủ đề bao gồm:

1. Data poisoning attacks on Machine Learning Model 

2. Adversarial attacks on Machine Learning Model 

3. Privacy-preserving Machine Learning 

4. Basic Concept of Federated Learning


Báo cáo viên: Th.S Bùi Huy Thông 

- Thời gian tổ chức: 14h, ngày 25/05/2023 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Phòng I.63, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

- Dự kiến thời lượng mỗi chủ đề khoảng 45’-60’


Các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng ký qua link: https://forms.gle/LRvzBh1qBFrqMGJDA

- Số lượng: 10 sinh viên (ưu tiên sinh viên năm 3 - 4)

- Thời hạn đăng ký: Từ nay đến 15h00 Thứ Hai, ngày 22/05/2023

  • Lưu ý: Link đăng ký sẽ đóng khi đã đủ số lượng người tham dự


Thông tin người phụ trách: Nguyễn Trần Thục Uyên (Email: nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)

Trân trọng.

Các tin liên quan