Thông báo chung

Chương trình học bổng toàn phần CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2020/2021 của chính phủ Trung Quốc

07-01-2022 14:05


Học bổng CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2020/2021 của chính phủ Trung Quốc cho đối tượng sinh viên/nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các trường đại học thuộc mạng lưới AUN. Thông tin cơ bản như sau:

  • Số lượng học bổng: 30 suất;
  • Đối tượng: sinh viên/nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành học bằng tiếng Trung Quốc hoặc  tiếng Anh được công bố tại website: http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org
  • Phạm vi học bổng: học phí toàn phần, chi phí chỗ ở, sinh hoạt phí, bảo hiểm sức khỏe.
  • Hạn chót nhận hồ sơ: 30/01/2020

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Bp. TLSV

Các tin liên quan