Thông báo chung

Chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin thí điểm mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022

31-12-2021 18:12


Ngày 15/12, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã nhận được quyết định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc trở thành trường đầu tiên trong ĐHQG-HCM thí điểm mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022.

Ngành Trí tuệ nhân tạo (TTNT) bậc Thạc sĩ hướng đến mục tiêu: 

  • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ về ngành TTNT có chất lượng cao phục vụ quá trình nghiên cứu và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo, máy học, và xử lý dữ liệu lớn;
  • Thông qua hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học, người học được định hướng xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc, thể hiện khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập và sáng tạo, tu dưỡng đạo đức khoa học và nghề nghiệp;
  • Người học sau khi hoàn tất chương trình được trang bị kiến thức sâu rộng về TTNT để giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật trong ngành, sẵn sàng trở thành một phần của nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo, phục vụ các chương trình phát triển và triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của cả nước.

Sự khác biệt của chương trình này so với chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học máy tính:

Trước khi đề xuất đề án mở ngành TTNT, TTNT là chuyên ngành trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học máy tính. TTNT trở thành ngành riêng biệt thì chương trình học sẽ tập trung chuyên sâu về TNTN với các môn như Học máy nâng cao, Khai thác dữ liệu lớn, Học máy với dữ liệu đồ thị, và Trí tuệ nhân tạo trên vạn vật. Chương trình TTNT này tránh dàn trải như chương trình KHMT.

Ngành TTNT bậc Tiến sĩ hướng đến mục tiêu:

  • Đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu và các kỹ sư trình độ cao trong lĩnh vực TTNT, đáp ứng xu thế phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh Giáo dục 4.0;
  • Người học thể hiện khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, dẫn dắt trong nghiên cứu và sáng tạo thông qua hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học để giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành TTNT, sẵn sàng trở thành một phần của nhân lực trình độ cao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập;
  • Nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngành TTNT cần thể hiện khả năng áp dụng thuần thục quy trình cũng như các mô hình học máy vào giải quyết các bài toán đặc thù trong lĩnh vực này.

Tính nổi bật và tính đặc thù của ngành Trí tuệ nhân tạo ở bậc Tiến sĩ:

Đây là một trong các hướng nghiên cứu đang phát triển nhất của CNTT, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. TTNT đóng vài trò cột lõi tạo ra các đột phá trong khoa học.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QD-mo-nganh-AI---ThS.pdf Document 1799,93 KB
2 QD-mo-nganh-AI---TS.pdf Document 1799,93 KB

Các tin liên quan