Thông báo chung

Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2022

31-12-2021 02:04

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2022

Căn cứ theo công văn số 321/TB-KHTN ký ngày 27/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy của các chương trình (Đại trà, Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao,  Hoàn chỉnh đại học) về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2022 như sau:

- Tết Dương lịch năm 2022 sinh viên được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

-  Giảng viên sẽ sắp xếp dạy bù của các ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022./.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 NGHI-LE-TET-DUONG-LICH-2022.doc Document 37,5 KB

Các tin liên quan