Thông báo sau đại học

Thông báo về việc bổ sung quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2017 đến năm 2021

23-11-2022 08:17

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khóa tuyển từ 2017 đến 2021 xem thông báo về việc áp dụng chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ VSTEP) tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-KHTN--áp-dụng-chứng-chỉ-VSTEP-xét-đầu-ra-ThS-2017-2021.pdf Document 762,57 KB

Các tin liên quan