Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia hội thảo Lập trình di động - công nghệ - công cụ

22-11-2022 14:25

1. Thời gian: 14g00 - 15g30 thứ sáu ngày 25/11/2022

2.Phương thức: trực tuyến tại Zoom

3. Diễn giả: 

TS. Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc kỹ thuật Ban phát triển ứng dụng Hi FPT, Công ty FPT Telecom

Danh sách chi tiết tại tệp tin đính kèm

Sinh viên Khoa CNTT có nhu cầu tham dự hội thảo, có thể đăng ký bổ sung tại link sau:

https://forms.gle/qK7o8PnL2enXE8FQ6

Thời hạn đăng ký bổ sung: đến hết thứ 2, ngày 21/11/2022

Lưu ý:

  • Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DS-Hoi-thao-Lap-trinh-di-dong.pdf Document 201,1 KB

Các tin liên quan