Thông tin học bổng

Học bổng "AUN-DPPnet Postgraduate Scholarship năm học 2022-2023"

01-12-2022 09:19

Chương trình học bổng "AUN-DPPnet Postgraduate Scholarship năm học 2022-2023" dành cho sinh viên khuyết tật có thành tích học tập tốt, mong muốn theo đuổi chương trình sau đại học (coursework) trong tất cả các lĩnh vực, tại 30 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn trong Mạng lưới AUN. 

Thông tin chi tiết về học bổng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển, vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm hoặc website: https://aun-dpp.um.edu.my/
Hồ sơ dự tuyển, vui lòng gửi về Ban thư ký Mạng lưới AUN-DPPnet qua địa chỉ email: aundpp@um.edu.my trước ngày 31/12/2022

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 AUN-DPPnet-Brochure_2022.pdf Document 482,66 KB
2 AUN-DPPnet-SCHOLARSHIP-ADVERTISEMENT-2022-2023_1.pdf Document 227,77 KB
3 AUN-DPPnet-SCHOLARSHIP-ADVERTISEMENT-2022-2023_2.pdf Document 268,03 KB
4 AUNDPPPnet-SCHOLARSHIP-FORM-2022-2023.pdf Document 524,62 KB

Các tin liên quan