Thông tin học bổng

Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) năm 2021

12-01-2022 11:25

Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) của Nhật Bản dành cho Việt Nam đã được triển khai từ năm 2000. JDS 2021 hiện đang mở hồ sơ để tuyển chọn tối đa 45 học viên cho khóa học thạc sĩ 2 năm (chương trình học bằng tiếng Anh) tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, niên khóa 2022 – 2023.
Hạn nộp hồ sơ 07/02/2022
Các ứng viên quan tâm vui lòng truy cập trang web của chương trình để download các tài liệu tuyển sinh.
Application / Viet Nam - JDS (jds-scholarship.org                                                                                                         

Trong tháng 1, JICE sẽ tổ chức một  loạt các buổi hội thảo giới thiệu JDS và hội thảo với các trường đại học tiếp nhận. Các bạn vui lòng đăng ký trên đường link của trang web để lấy thông tin tham dự.

Nội dung hội thảo của JICE:
  • Giới thiệu chung về học bổng JDS, các điểm mới của JDS năm nay, cách thức, quy trình chuẩn bị hồ sơ, các vòng tuyển chọn, lịch biểu vv.
  • Cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm
  • Q&A
Hội thảo của các trường ĐH tiếp nhận:
  • Giáo sư các trường giới thiệu thông tin về trường/ngành/khóa học của trường
  • Cựu sinh viên của trường chia sẻ kinh nghiệm
  • Q&A

Các tin liên quan