Thông tin học bổng

Đăng ký học bổng "Hành trang hướng nghiệp" học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

03-11-2022 14:28

Nhằm khen thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động xã hội hoặc những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập. Các công ty FPT Software, PwC Vietnam, DXC Technology Services Vietnam có những suất học bổng "Hành trang hướng nghiệp" nhằm khuyến khích, động viên  cho các bạn sinh viên Khoa CNTT, trường ĐH Khoa học Tự nhiên tự tin hơn trên con đường học tập phía trước.
1. THÔNG TIN HỌC BỔNG

2. HỒ SƠ YÊU CẦU
  1. Bảng điểm tổng kết hoặc bảng điểm năm học 2021 - 2022 (xin tại phòng đào tạo)
  2. CV
  3. Thư ngỏ
3. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Sinh viên đăng nhập trên trang Hệ thống Sinh viên để xem yêu cầu hồ sơ, thông tin từng học bổng và đăng ký:
(Tài khoản đăng nhập: MSSV; Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh)
Thời gian đăng ký: từ ngày 3/11/2022 đến 9g00 ngày 13/11/2022
4. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bộ phận Trợ lý sinh viên: tlsv@fit.hcmus.edu.vn
Điện thoại: 028 38  354 266 ( Ext: 514)

Các tin liên quan