Thông tin học bổng

Chương trình Học bổng toàn phần Chevening 2023/2024

05-10-2022 10:38

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình Học bổng toàn phần Chevening 2023/2024 dành cho đối tượng học viên Việt Nam mong muốn theo học Thạc sĩ tại Vương quốc Anh và xứ Wales từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. 
Cổng nộp hồ sơ: http://chevening.org/vietnam

Thông tin về quy trình và tiêu chuẩn tuyển sinh:
Hạn chót nộp hồ sơ: 01/11/2022

Các tin liên quan