Thông tin học bổng

Đăng ký tham gia buổi giới thiệu về thông tin du học Trường Đại học Oakland

29-04-2022 17:31

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Oakland, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi chia sẻ về cơ hội học bổng tại Trường Đại học Oakland.

Người trình bày: GS. Vijayan Sugumaran

Đối tượng: Sinh viên/cựu sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được nhận các ưu tiên sau:

  • Miễn yêu cầu điểm GRE
  • Đóng học phí như sinh viên trong bang (in-state tuition)
  • Được dễ dàng nhận vào chương trình Thạc sĩ tài Oakland khi có đề cử của Trường KHTN
  • Cơ hội hỗ trợ tài chính dưới hình thức assistantship
  • Được chuyển 9 tín chỉ (nếu là học viên cao học tại Trường KHTN) 
  • Tham gia trao đổi sinh viên trong 1 học kỳ (nếu vẫn còn đang học đại học)

Thời gian: 19h00, thứ 4, ngày 04/05/2022

Hình thức: Online qua Zoom

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/k56BcpMyjq49Lwb2A

Hạn chót nhận đăng ký ngày 03/05/2022

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua email ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

Trân trọng. 

Các tin liên quan