Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham quan công ty VNG ngày 23/11

16-11-2022 10:36

 • Thời gian tập trung: 13g15  thứ 4 ngày 23/11/2022
 • Địa điểm tập trung: sân trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 • Phương tiện: có xe đưa đón tại Nguyễn Văn Cừ

Nội dung chương trình:

 • Tham quan công ty
 • Thử thách lập trình
 • Kahoot
 • Career sharing

Danh sách sinh viên tham quan tại tệp tin đính kèm.

Lưu ý:
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty VNG

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Tham-quan-VNG.pdf Document 195,98 KB

Các tin liên quan