Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia Hội thảo Lập trình di động - công nghệ - công cụ

17-11-2022 16:16

1. Thời gian: 14g00 - 15g30 thứ sáu ngày 25/11/2022

2.Phương thức: trực tuyến tại Zoom

3. Diễn giả: 

TS. Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc kỹ thuật Ban phát triển ứng dụng Hi FPT, Công ty FPT Telecom

4. Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống Quản lý sinh viên tại: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1033

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: đến 9g00 ngày 18/11/2022

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV


Các tin liên quan