Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo Kỹ năng tham dự phỏng vấn

16-11-2022 09:45

1. Thời gian: 9g30 - 11g00 thứ sáu ngày 18/11/2022

2. Địa điểm: Phòng E302, tòa nhà E, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 

3. Diễn giả:
Tống Đỗ Tuyết Lê – Senior TA, công ty ELCA
Trần Minh Phước – Project Manager, công ty ELCA

Danh sách chi tiết tại tệp tin đính kèm

Lưu ý:

  • Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Hội-thảo-Kỹ-năng-tham-dự-phỏng-vấn.pdf Document 200,2 KB

Các tin liên quan