Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia hội thảo Kỹ năng tham dự phỏng vấn

13-11-2022 10:30

1. Thời gian: 9g30 - 11g00 thứ sáu ngày 18/11/2022

2. Địa điểm: Phòng E302, tòa nhà E, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 

3. Diễn giả: công ty ELCA

4. Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống Quản lý sinh viên tại: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1033

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: đến 15g00 ngày 15/11/2022

5. Số lượng: 80 sinh viên tham dự

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan