Thông báo sau đại học

TKB các lớp Học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021

22-09-2022 03:09

THÔNG BÁO

TKB các lớp Học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021

  • Thời gian học: từ ngày 12/09/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần)
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022.
STTMã MHTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng họcHình thức thiGhi chú
1MTH055Khai thác dữ liệu lớnGS.TS. Lê Hoài BắcKhoa học máy tínhThứ 6 (18g00)I42 Đồ ánmôn chung BS-MS
2MTH076Xử lý tiếng nóiPGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 4 (18g00)I41 Vấn đáp 
3MTH096Xử lý ảnh số và video số nâng caoPGS.TS. Lý Quốc NgọcThứ 7 (8g00)I24 Viết + Đồ ánmôn chung BS-MS
1MTH015Hệ thống thông tin di độngTS. Nguyễn Trần Minh ThưHệ thống thông tinThứ 4 (18g00)I24 Đồ án 
2MTH071Các mô hình phân tích dữ liệuPGS.TS. Hồ Bảo QuốcChủ nhật (8g30)onlineVấn đápmôn chung BS-MS
3MTH099Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng caoTS. Phạm Nguyễn CươngThứ 5 (18g00)
Bắt đầu 29/9/2022
I92 Vấn đáp môn chung BS-MS
4MTH089Khai thác ngữ liệu văn bản nâng caoTS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 2 (18g30) I92Đồ ánmôn chung BS-MS

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan