Thông báo sau đại học

Thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp bổ túc kiến thức cao học khoá tháng 5/2022

02-08-2022 11:18

THÔNG BÁO

(Lịch thi kết thúc học phần lớp bổ túc kiến thức cao học khoá tháng 5/2022)

Bp giáo vụ thông báo đến các bạn đã tham gia học các môn bổ túc kiến thức lịch thi như sau:

STTMã MHTên môn họcSố HVSố TCGV giảng dạyChuyên ngànhNgày thiPhòng thi
1BTKTKỹ thuật lập trình144TS. Trương Toàn ThịnhKhoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo
18g00   ngày 19/8/2022, Thứ 6I 23
2BTKTCác thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng154ThS. Phạm Trọng Nghĩa18g00   ngày 22/8/2022, Thứ 2I 23


---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan