Thông báo hệ chính quy

Thông báo V/v kiểm tra thông tin chuyên ngành cho sinh viên Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước

10-08-2022 04:11

THÔNG BÁO

(V/v kiểm tra thông tin chuyên ngành cho sinh viên Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước)

Khoa thông báo đến Sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2019 trở về trước về việc chuyên ngành của các bạn đã được cập nhật trên hệ thống Portal Trường.

Các bạn đăng nhập tại link: http://portal.hcmus.edu.vn, vào “Thông tin chung” để kiểm tra thông tin chuyên ngành đã đúng với kết quả xét chuyên ngành tại Khoa (file đính kèm).

Nếu có sai khác với thông tin trong file, các bạn báo lại cho giáo vụ qua email giaovu@fit.hcmus.edu.vn trước ngày 15/08/2022.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 20220809_DSSV_CN_CNTT_sv.pdf Document 682,44 KB

Các tin liên quan