Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Khởi nghiệp 19_1, HK3/2021-2022 ngày 13/8/2022

12-08-2022 08:11

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên học Khởi nghiệp 19_1, lịch học sáng thứ 7 hàng tuần về việc lớp sẽ chuyển sang học tại Hội trường nhà I vào ngày 13/8/2022.
Việc đổi phòng chỉ áp dụng ngày 13/8/2022, các bạn chú ý đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan