Hoạt động sinh viên

Thông báo đăng ký tham dự chương trình Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021

20-09-2021 09:49

Tôn vinh những thanh niên điển hình của Thành phố, những người đang từng ngày nỗ lực trong học tập, lao động; sáng tạo trong nghiên cứu; tận tâm trong công việc; sống trọn với đam mê và tỏa sáng giữa đời thường!

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tuổi trẻ Thành phố đã không ngại dấn thân, sáng tạo tham gia công tác phòng, chống dịch.

Hãy giới thiệu các ứng cử viên danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021. 

Thực hiện hồ sơ giới thiệu tại http://congdantre.tuyenduongtphcm.vn

Các trường hợp giới thiệu, tham gia đề cử danh hiệu  liên hệ về email:
bantuyengiaodtn@hcmus.edu.vn để được hướng dẫn nộp hồ sơ nhé!

Các tin liên quan