Hoạt động sinh viên

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa hè 2022 - Trường ĐH Bayreuth, Đức

17-09-2021 19:18

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa hè 2022 của Trường ĐH Bayreuth, Đức như sau:

 1. Thời gian học kỳ:
- Bắt đầu học kỳ: 01/4/2022
- Orientation week: 11-22/4/2022
- Khóa học: 25/4/2022 – 29/7/2022
- Kết thúc học kỳ:  30/9/2022

2. Ngôn ngữ: Trình độ tối thiểu tương đương B2 tiếng Anh hoặc tiếng Đức.
- Các chương trình bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ: Study of Religion, English Studies and Law.
- Các chương trình còn lại không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Mô hình giảng dạy: Trực tiếp, các sinh viên có nhu cầu học trực tuyến sẽ được xem xét theo từng trường hợp
4. Thông tin thêm từ chương trình:5. Hỗ trợ từ chương trình:
- Miễn học phí cho sinh viên từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên
- Khóa học tiếng Đức dự bị: https://www.iik-bayreuth.de/website/en/iik hoặc liên lạc với Welcome Services international-students@uni-bayreuth.de để biết thêm chi tiết. Sinh viên có thể tham dự khóa học tiếng Đức miễn phí tại Sprachenzentrum (http://www.sz.uni-bayreuth.de/index.php?id=76) khi đã nhập học.

6. Hồ sơ cần chuẩn bị:
- Bản photo passport
- Bản confirmation (theo mẫu)
- Bảng điểm tiếng Anh
- Chứng chỉ ngoại ngữ
- Learning Agreement (theo mẫu cho học sinh thuộc ERAMUS)
- Giấy giới thiệu từ Khoa
- Study plan

7. Quy trình nộp hồ sơ:
Nộp hồ sơ bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 16:00 ngày 25/10/2021
Nếu cần hỗ trợ thông tin gì thêm, xin vui lòng đến địa chỉ email: incoming-exchange@uni-bayreuth.de

Các tin liên quan