Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v Cập nhật thành tích sinh viên học kỳ 2/ 2020 - 2021

02-08-2021 09:50

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa lập danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên trong HK2/2020 – 2021 theo các điều kiện sau:
1. Điều kiện xét khen thưởng:
- Có xếp loại rèn luyện HK1/2020-2021 từ khá trở lên.
- Không bị kỷ luật.
2. Đối tượng xét khen thưởng:
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:
o Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;
o Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành,
quốc gia, quốc tế.
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:
o Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;
o Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;
o Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

Sinh viên vui lòng cập nhật thành tích tại đây: https://forms.gle/RE3pUHVbEQY2NUHh9 để Bp. TLSV tổng hợp và làm đề nghị khen thưởng gửi về Trường.


Có 2 secsion:
1. Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật
2. Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học

LƯU Ý:
- Sinh viên đạt thành tích tại secsion nào vui lòng điền thông tin vào secsion tương ứng.
- Nếu sinh thành tích TẬP THỂ (theo đội/ nhóm) sinh viên vui lòng ĐIỀN ĐẦY ĐỦ MSSV VÀ HỌ TÊN của TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI/ NHÓM ĐẠT GIẢI.

Thời gian cập nhật: hết ngày 10/08/2021, sau thời hạn trên Bp.TLSV sẽ không giải quyết các trường hợp bổ sung trễ trong việc điền thông tin.

Các tin liên quan