Hoạt động sinh viên

Nhắc nhở v/v tổ chức dạy học trực tuyến đối với sinh viên Chương trình chuẩn, Cử nhân tài năng (Đại học, Cao đẳng) khóa 2020 trở về trước

11-09-2021 00:02

Sinh viên Cao đẳng, Đại học chương trình Chuẩn, Cử nhân tài năng từ khóa 2020 trở về trước sẽ bắt đầu học tập trực tuyến HK1, NH 21-22 từ ngày 13/09/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên xem thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập tại đây.

Lưu ý:

  • Các buổi học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu.
  • Sinh viên chú ý theo dõi thông báo qua email sinh viên và moodle môn học. 

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ. 


Các tin liên quan