Thông báo sau đại học

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)

28-10-2020 02:13

THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Hệ thống thông tin, Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tư nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) (gọi tắt là chương trình Thạc sĩ Việt - Pháp) khóa tuyển năm 2020 như sau:

Ghi chú: Các thí sinh nộp lệ phí xét tuyển tại Phòng đào tạo sau đại học trước ngày 28/10/2020 (phòng B08). Lệ phí xét tuyển 600.000đ/thí sinh.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/10/22/thong-bao-lich-phong-van-xet-tuyen-trinh-do-thac-si-nganh-he-thong-thong-tin/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan