Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Các hệ thống phân tán (HP3 lớp cao học Khoá 2019) ngày 23/9/2020

22-09-2020 08:34

THÔNG BÁO

Lớp Các hệ thống phân tán (TS. Thái Lê Vinh) thứ tư (18g00) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 23/9/2020.

Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan