Thông báo sau đại học

Quyết định về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh và công nhận trình độ ngoại ngữ chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2019

08-06-2020 09:37

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học trúng tuyển năm 2019 xem Quyết định về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh và Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ tại link bên dưới:

  1. Quyết định về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2019
  2. Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2019


---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan