Thông báo chung

Thông báo V/v Đánh giá điểm rèn luyện hệ Đại học và Cao đẳng Học kỳ 1/ NH 2019-2020

11-12-2019 02:57

Để thuận tiện trong công tác đánh giá ĐRL cho sinh viên Đại học và Cao đẳng, các bạn sinh viên vui lòng thực hiện đánh giá ĐRL tại Mục 5 qua link sau:

Link đánh giá Mục 5 dành cho hệ Đại học: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/feedback/view.php?id=68195

Link đánh giá Mục 5 dành cho hệ Cao đẳng: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/feedback/view.php?id=68196

Nộp giấy chứng nhận các nội dung khuyến khích được công thêm

Sinh viên nộp các giấy chứng nhận sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện như sau:

  • Khen thưởng cấp Trường
  • Khen thưởng cấp Thành phố, ĐHQG trở lên
  • Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: sổ hộ nghèo/ Cận nghèo

Cách thức nộp: Sinh viên có thể chọn nộp một trong 2 cách thức sau:

Cách 1: Nộp bản photo giấy chứng nhận cho Bp. TLSV tại VP Khoa  (i54)Giờ hành chính (sáng 8:00 - 12:00, chiều: 14:00 - 17:00)

Cách 2: Nộp ảnh chụp hoặc bản scan giấy chứng nhận qua hệ thống Moodle: ( Lưu ý: cách đặt tên file: MSSV-Họ và tên ) tại link sau: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/assign/view.php?id=68197

Thời hạn đánh giá và nộp giấy chứng nhận: từ 9g00 ngày 12/12/2019 đến 23:59 ngày 26/12/2019

*** Sinh viên nào không thực hiện đánh giá đúng thời hạn trên, Bp.TLSV sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiêu nại nào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV ( tlsv@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.


Bp. TLSV

Các tin liên quan