Thông báo chung

Vietnam Web Summit 2019

03-12-2019 05:02

Sự kiện Vietnam Web Summit 2019 (VWS 2019), hội nghị thường niên được tổ chức hướng đến cộng đồng phát triển Web trên toàn Việt Nam, do TopDev tổ chức. Tiếp nối thành công của những mùa trước, Vietnam Web Summit 2019 sẽ phát huy hơn nữa truyền thống chia sẻ và kết nối giữa doanh nghiệp - cá nhân - tổ chức.
TopDev - đơn vị tuyển dụng IT hàng đầu Việt Nam thân tặng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 30 vé phổ thông (trị giá 150.000 đồng/vé) dành cho TOP 30 sinh viên thuộc khối ngành Công nghệ Thông tin nhằm ủng hộ niềm đam mê Công nghệ của các bạn sinh viên cũng như duy trì ngọn lửa ấy.

Code 30 vé tham dự ngày hội Vietnam Mobile Day: VWS19HCMUS 
**Lưu ý: Mỗi lần đăng ký chọn số lượng là 1 thì code mới khả dụng.

Một số bài viết liên quan:

Bp. TLSV

Các tin liên quan