Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v Cập nhật hồ sơ đăng ký đề tài KLTN/ TTTN/ ĐATN

02-12-2019 16:28

Trong đợt đăng ký thực hiện KLTN/ TTTN/ ĐATN vừa qua, những bạn sinh viên nào chưa cập nhật bảng điểm xin từ Phòng Đào tạo vui lòng vào website Khoa để cập nhật hồ sơ nhằm giúp Giảng Viên và Doanh nghiệp nắm thông tin mời đến phỏng vấn.


Thời hạn cập nhật: đến hết ngày 2/12/2019

Sau thời hạn trên, mọi khiếu nại của sinh viên về việc không được liên hệ để phỏng vấn sẽ không được giải quyết.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. Giáo vụ & Bp. Trợ lý sinh viên

Các tin liên quan