Thông báo chung

Thông báo thực hiện khảo sát về việc sử dụng Moodle môn học

09-12-2019 11:43

Nhằm thu thập  ý kiến sinh viên về việc sử dụng Moodle môn học, mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát để giúp Khoa có được những thông tin thiết thực phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy và học được tốt hơn.

  • Đối tượng: tất cả sinh viên học khoa CNTT
  • Thời gian thực hiện: từ nay đến hết 23h59 ngày 10/12/2019
  • Link: tại đây

Bp. TLSV

Các tin liên quan