Hoạt động sinh viên

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2022

03-08-2022 09:31

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương, động viên các nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công hiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Đối tượng tham gia:
Các cá nhân nữ là sinh viên và là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện đang theo học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam thuộc các ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Điện tử và Cơ khí.

2. Thời gian nhận, xét hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/9/2022 (thứ năm). 
- Lưu ý: Hạng mục này không cần Bảng báo cáo thành tích cá nhân (như trong thông báo)

Mọi khó khăn trong quá trình khai hồ sơ liên hệ Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – Phó ban Phong trào học tập để được hỗ trợ (banhoctap@hcmus.edu.vn)

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2539tbtv---Qua-cau-vang-va-nu-sinh-vien-tieu-bieu.pdf Document 1651,74 KB

Các tin liên quan