Hoạt động sinh viên

Thông báo về chương trình Thực tập hè 2022

15-06-2022 16:46

Nhằm giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận, làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi ra trường, Khoa Công Nghệ Thông Tin phối hợp cùng các Doanh nghiệp thực hiện Chương trình thực tập hè 2022

1. Thời gian thực tập: 3 tháng
2. Đối tượng: sinh viên năm 3
3. Quy trình thực hiện:
Xem thông tin, đăng ký và nộp hồ sơ thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Hệ thống Sinh viên => Đăng nhập =>Sinh viên => Đăng ký thực tập hè ( https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1037)
*** Chọn "Danh sách đề tài" để xem thông tin chi tiết của từng vị trí

Thời hạn: từ 14h00 ngày 16/06 đến 15h00 ngày 22/06/2022

4. Nộp hồ sơ tại hệ thống bao gồm:
  • Bảng điểm tổng kết (Bảng điểm có mộc xin từ phòng đào tạo, scan hoặc chụp lại). Đặt tên theo cú pháp MSSV_Bang diem
  • CV định dạng pdf. Đặt tên theo cú pháp MSSV_CV

 Lưu ý:

  • Sinh viên được nộp tối đa 2 vị trí.
  • Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để lên lịch phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại).
  • Chương trình thực tập hè không dùng để tích lũy tín chỉ

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ  tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hướng dẫn.

Bp.TLSV 

Các tin liên quan