Thông báo chung

Tọa đàm: Giải mã Ngành/ Chuyên ngành cho sinh viên khóa tuyển 2020 - Chương trình Chuẩn

23-05-2022 10:23

THÔNG BÁO

(Tọa đàm: Giải mã Ngành/ Chuyên ngành cho sinh viên khóa tuyển 2020 - Chương trình Chuẩn)

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về ngành/ chuyên ngành đào tạo của Khoa cũng như có thêm thông tin để định hướng trước giai đoạn chia chuyên ngành, #fithcmus sẽ tổ chức "Tọa đàm: Giải mã ngành/ chuyên ngành cho sinh viên khóa tuyển 2020 - Chương trình Chuẩn". Chương trình như sau:

  • Thời gian: 13g30 ngày 3/6/2022 (Thứ sáu)
  • Phương thức: online meeting (thông báo sau)

Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát mức độ quan tâm ngành/ chuyên ngành và đặt trước câu hỏi tại đây đến hết ngày 29/05/2022

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) hoặc Bp. Trợ lý sinh viên (tlsv@fit.hcmus.edu.vn).

Bộ phận Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan