Thông báo chung

[Phỏng vấn thử - việc thật] V/v Nộp giấy xác nhận phỏng vấn

02-06-2022 09:56

Sinh viên đã tham dự chương trình Phỏng vấn thử - việc thật ngày 29/05/2022 vui lòng nộp giấy xác nhận tại link sau để được ghi nhận hoạt động.

Thời gian nhận đơn từ nay đến hết ngày 05/06/2022
Sau thời gian trên Bp.TLSV sẽ không giải quyết những trường hợp khiếu nại. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV (tlsv@fit.hcmus.edu.vn)

Các tin liên quan