Thông báo chung

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia Sinh hoạt công dân cuối khóa

20-05-2022 02:35

1. Nội dung sinh hoạt:

  • Định hướng nghề nghiệp tạo động lực khi ra trường.
  • Những vấn đề cần lưu ý trong luật lao động
  • Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu

2. Thời gian & phương thức:

  • Thời gian dự kiến: 8g00 - 11g00 ngày 22/05/2022
  • Link tham gia: tại đây

Meeting ID: 932 8285 4476

Passcode: 302272

3. Danh sách đăng ký: tại đây

Lưu ý:

  • Những sinh viên từ khóa 2017 trở về trước đã hoàn tất chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa các năm trước không cần tham gia khóa học này (Kiểm tra tại: Danh sách tham gia năm học 2018 - 2019 , Danh sách tham gia năm học 2019 - 2020Danh sách tham gia năm học 2020 - 2021).
  • Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở buổi học.
  • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.
  • Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung  làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan