Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

13-06-2022 15:06

Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 09/2022 - 03/2023)
Đối tượng: khóa tuyển 2019 trở về trước, chương trình Chuẩn

Thời hạn đăng ký: từ 15g00 ngày 13/06 đến hết ngày 26/06/2022
Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình Chuẩn tại đây
Xem trước thông tin loại đề tài, hướng đề tài tại: link sau

Hồ sơ và nộp tại hệ thống bao gồm:
 • Bảng điểm trung bình học tập (Bảng điểm giai đoạn 2 và bảng điểm tổng kết; Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf). Đặt tên theo cú pháp MSSV_Bang diem
 • CV định dạng pdf. Đặt tên theo cú pháp MSSV_CV
Quy trình thực hiện 
 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết  (danh sách đề tài sẽ được cập nhật liên tục từ ngày 13/06)
Tiến độ:
 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
Lưu ý:
 • Sinh viên có nhu cầu đăng ký đề tài, vui lòng chuẩn bị hồ sơ trước từ bây giờ. 
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký. Thông tin chi tiết về học phần tốt nghiệp và điều kiện đăng ký xem tại tệp tin đính kèm.
 • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo)
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn 


Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Dieu-kien-DK-De-tai-tot-nghiep-1.pdf Document 526,48 KB

Các tin liên quan