Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh Sau Đại Học năm 2023 - đợt 1

21-03-2023 18:17

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 - ĐỢT 1

I. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký tuyển thẳng (mẫu 2)
 • 01 Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y) hoặc giấy chứng nhận TNĐH
 • 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
 • 01 Bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 2
  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân (mẫu 3 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm).
 • Bản chính xác nhận là sinh viên thủ khoa của ngành do cơ sở đào tạo bậc đại học cấp (nếu có)
 • Bản sao các bằng khen đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước (nếu có)

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4 (trừ giấy khám sức khỏe theo mẫu của phòng khám)

2. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: 

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 06/04/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với sinh viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH nhưng phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/06/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả tuyển thẳng

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: 60.000đ/ ứng viên.

4. KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG: công bố sau ngày 24/04/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

II. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
 • 01 Đơn đăng ký thi môn tiếng Anh, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
 • 01 bản sao văn bằng TNĐH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐH (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4
  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận, không cần chứng thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân (mẫu 4 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm).
 • Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập, nghiên cứu của sinh viên (nếu có)
 • Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 2.1), không cần chứng thực sao y.

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

2. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 06/04/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/06/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển.

3. THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ

3.1. Thời gian phỏng vấn

 • Thời gian phỏng vấn: 1 buổi trong thời gian từ ngày 12/04/2023 đến 14/04/2023
 • Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TPHCM

3.2. Thời gian thi môn ngoại ngữ: Ứng viên không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ.

a) Môn thi tiếng Anh: do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức.

 • Thời gian thi: sáng 21/05/2023.
 • Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 • Cấu trúc đề thi: Phụ lục 5

b) Môn thi ngoại ngữ khác tiếng Anh: Ứng viên dự thi chứng chỉ tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn do các đơn vị tổ chức thi như quy định tại Phụ lục 4 và nộp chứng chỉ cho Phòng ĐT Sau đại học vào ngày 22/05/2023.

4. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)
– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
– Lệ phí thi môn ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

5. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 24/04/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

III. THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (THI TUYỂN):

1. HỒ SƠ DỰ THI

Thí sinh liên hệ đăng ký hồ sơ dự thi tại Phòng ĐT Sau đại học từ ngày thông báo đến ngày 14/04/2023. Ngoài hồ sơ do phòng ĐT SĐH cung cấp, thí sinh cần chuẩn bị thêm các hồ sơ sau:

 • 01 Bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
 • 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hoặc bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y), nếu có.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (mẫu tại phòng khám đa khoa quận, huyện và còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân (mẫu 1 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)

2. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THI:

 • Thí sinh nộp hồ sơ dự thi trực tiếp (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 19/04/2023.
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/06/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả thi tuyển.

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỆ PHÍ THI: (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi)
– Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh
– Lệ phí thi:
• Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS
• Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

4. THỜI GIAN THI VÀ HÌNH THỨC THI

4.1. Thời gian thi tuyển: 

Ngày thiSángChiều
20/05/2023Môn cơ bảnMôn cơ sở
21/05/2023Môn tiếng anh

 

4.2. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. KẾT QUẢ THI TUYỂN:  dự kiến công bố sau ngày 30/06/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-1/

IV. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NCS TRONG NƯỚC:

1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Ứng viên đăng ký hồ sơ dự thi tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KH Tự nhiên từ ngày thông báo đến ngày 14/04/2023. Ngoài hồ sơ do Phòng ĐT SĐH cung cấp, ứng viên cần chuẩn bị thêm các hồ sơ sau:

 • 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
 • 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hoặc 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân (mẫu 1 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)
 • 01 Lý lịch khoa học (mẫu 2)
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)

2. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 14/04/2023
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/06/2023, sau thời hạn này các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN:

4.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

 • 1 buổi trong thời gian từ ngày 20/05/2023 – 27/05/2023
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 08/05/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

4.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường Đại học KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

5. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 30/06/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/20/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2023-dot-1/

V. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 • Đơn đăng ký dự học (mẫu 1)
 • Giấy xác nhận hướng dẫn nghiên cứu của Nhà khoa học (mẫu 2)
 • 5 quyển bài luận (dùng trong buổi phỏng vấn) – mẫu 3
 • Bản sao văn bằng và bảng điểm thạc sĩ (có thị thực sao y còn hạn trong 12 tháng)

Lưu ý: hồ sơ trình bày trên khổ giấy A4. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

Lệ phí: 500.000đ/ ứng viên

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:

2.1. Thời gian phỏng vấn

 • 1 buổi trong thời gian từ 20/05/2023 – 27/05/2023
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 08/05/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

2.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường Đại học KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. KẾT QUẢ PHỎNG VẤNDự kiến công bố sau ngày 30/06/2023

4. THỜI GIAN HỌC DỰ BỊ TIẾN SĨ

 • Khóa 6 tháng: từ tháng 1/2024 – 6/2024
 • Khóa 12 tháng: từ tháng 1/2024 – 12/2024

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/22/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2023-dot-1/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan