Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2

03-08-2022 13:53

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2

NgànhLịch học
Môn Cơ bảnMôn cơ sở
Khoa học máy tínhToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/8/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: C33
Chiều thứ Bảy: 14g00 - 17g00, phòng: C33
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 8g30 Chủ nhật, ngày 14/8/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 8g30 - 11g30, phòng: Hội trường I
Trí tuệ nhân tạoToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/8/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: C33
Chiều thứ Bảy: 14g00 - 17g00, phòng: C33
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 8g30 Chủ nhật, ngày 14/8/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 8g30 - 11g30, phòng: Hội trường I
Hệ thống thông tinToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/8/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: C33
Chiều thứ Bảy: 14g00 - 17g00, phòng: C33
Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết), gồm 2 phần
- 
Phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (10t):
Chủ nhật, 8g30 - 11g30, phòng: Hội trường I
 (chỉ học 2 ngày 14/8/2022 và 21/8/2022)
- 
Phần Cơ sở dữ liệu (20t):
Thứ Năm: 18g00 - 21g00, phòng: I44
(học từ 11/8/2022)


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan