Tuyển sinh sau đại học

Thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2022-đơt 2

06-12-2022 11:02

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2022 đợt 2

I. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

1. Tuyển thẳng: xem danh sách đính kèm

2. Xét tuyển:

Danh sách ứng viên không trúng tuyển (đính kèm)

Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

3. Thi tuyển:

- Tiêu chí trúng tuyển: thí sinh phải thỏa các điều kiện sau đây:

  • Điểm thi môn Cơ bản và Cơ sở: điểm mỗi môn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo tuyển sinh số 848/KHTN-SĐH ngày 16/8/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

- Kết quả thi tuyển sinh: thí sinh tra cứu tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-cao-hoc/

4. Kết quả thi môn Tiếng Anh của các ứng viên chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ: (BS-MS): xem file đính kèm

  • Thời gian đăng ký chấm phúc khảo: Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến công bố sau ngày 26/12/2022 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
  • Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 14/12/2022 đến ngày 16/12/2022.
  • Thông báo nhập học: xem thông báo chi tiết tại https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào ngày 12/12/2022.

Lưu ý: Thí sinh/ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 15/12/2022.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/12/06/33978/

II. NGHIÊN CỨU SINH

1. Kết quả điểm xét tuyển (tra cứu tại link:  https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-ncs/)

Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm ngày 12/12/2022. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

2. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 12/12/2022. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.

3. Đăng ký nhập họcNghiên cứu sinh trúng tuyển đăng ký nhập học theo 2 hình thức:

a. Trực tuyến: Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại link: https://forms.gle/cRRALhxUn5yEE94W9, từ ngày 14/12/2022 đến ngày 15/12/2022.

b. Trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, nghiên cứu sinh nộp đơn đăng ký nhập học bản in (mẫu đính kèm) trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 19/12/2022 đến 22/12/2022 (trong giờ hành chính).

4. Học phí năm thứ 1: Ngành: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo: 47.125.000đ/ năm

Thời gian đóng học phí: Nghiên cứu sinh đóng học phí năm thứ 1 trong 2 đợt theo hình thức trực tiếp và trực tiếp.

  •   Đợt 1: ngày 26/12/2022 và 29/12/2022, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1
  •   Đợt 2: tháng 6/2023, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1
5. Quyết định công nhận NCS:
Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
Nghiên cứu sinh nhận quyết định vào ngày 22/12/2022 tại phòng ĐT Sau đại học (NCS nhận trực tiếp, không nhận thay và Nhà trường không gửi bưu điện)./.


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan